logo Helse Nord IKT

Prehospital Elektronisk Pasientjournal for ambulansetjenesten i Helse Nord (P-EPJ)

Prosjektet har som mål å innføre nytt journalsystem for ambulansetjenesten i regionen.

En ambulanse parkert foran UNN i Narvik

Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Ambulansetjenesten i Helse Nord har i lengre tid signalisert et behov for å få digitalisert sine journaler. I 2017 satt Helse Sør-Øst i gang et arbeid for å utrede mulighetene for å få implementert en ambulansejournal i sin region.

Dette resulterte i en signert avtale med Bliksund AS på verktøyet Bliksund EWA – et journalsystem for ambulansetjenesten.

Avtalen ble utformet som en rammeavtale, slik at de andre helseregionene kunne nyttiggjøre seg denne. Helse Nord har valgte å gå for denne avtalen, så nå er løsningen tilgjengelig på nasjonalt plan.

Ny pasientjournal for ambulansetjenesten i Helse Nord er planlagt innført i løpet av 2023. Med denne innføringen ønsker vi å oppnå effektivisering og kvalitetsforbedring i alle ledd i ambulansetjenesten, samt å gi resten av behandlingskjeden et bedre og mer tidsriktig underlag for sitt arbeide. 

Sist oppdatert 16.06.2023