logo Helse Nord IKT

Helse Nord IKT - teknologi for fremtidens helsetjenester

En mann og en kvinne som står foran en vegg av skjermer

Vil du jobbe med betydningsfull IKT?

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-foretak, og hos oss er du med på å forbedre livskvalitet og redde liv.

Hver dag jobber vi med å drifte og utvikle fremtidsrettede og effektive IKT-løsninger for sykehusene i landsdelen. Vi trenger stadig flere gode folk til å ivareta en rekke større oppgaver vi gjør på oppdrag for sykehusene i nord. 

Se oversikt over ledige stillinger i Helse Nord IKT
Flere mennesker sitter rundt et møteromsbord og smiler