logo Helse Nord IKT

Velkommen til Helse Nord IKT

En mann og en kvinne som står foran en vegg av skjermer

Vil du jobbe med betydningsfull IKT?

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-foretak, og hos oss er du med på å forbedre livskvalitet og redde liv. Hver dag jobber vi med å drifte og utvikle fremtidsrettede og effektive IKT-løsninger for sykehusene i landsdelen. Vi trenger stadig flere gode folk til å ivareta en rekke større oppgaver vi gjør på oppdrag for sykehusene i nord. Derfor har vi nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
Se oversikt over ledige stillinger i Helse Nord IKT
En mann og en kvinne som sitter ved et skrivebord med en datamaskin

Nyheter

 • Prosjektleder Christopher Hars og IT-arkitekt Hanne Grete Hansen
  19. januar 2024
  Gjør ambulansene i nord «papirløse»

  Med nettbrett og medisinteknisk utstyr koblet direkte opp mot systemene inne på sykehuset, rustes ambulansene i nord nå for framtida.

 • Fem mennesker står på en minigolfbane med køller og smiler.
  11. desember 2023
  - Det er fint å være ny sammen med noen

  Flere ganger i året arrangerer Helse Nord IKT nytilsattdager, som en del av arbeidet med å sørge for at nye medarbeidere tas godt imot.

 • Mann holder mobil opp til kamera.
  20. november 2023
  En idé om bedre pasientbehandling ble til mobilapp

  Bedre oppfølging etter gjennomgått covid resulterte i Helse Nord IKTs første mobilapp.

 • En gruppe mennesker i hvite labfrakker
  24. juli 2023
  Stort behov for apper i helsetjenesten

  På seksjonen Digital Arbeidsflate i Helse Nord IKT jobbes det med å tilrettelegge for at helsearbeidere kan gjøre flere arbeidsoppgaver på mobiltelefonen.

 • En person og en jente som poserer for et bilde
  6. juli 2023
  - Vi er i kontinuerlig endring

  Med ansvar for at helsevesenets datasystemer fungerer døgnet rundt, året rundt, er Helse Nord IKT en livsviktig brikke for sykehusene og befolkningen i Nord-Norge.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  26. juni 2023
  Har tatt første steg mot én virtuell pasientjournal: - Dette er historisk!

  Tirsdag 13. juni klokka 12 ble tjenesten pasientens journaldokumenter satt i produksjon. Det markerer en historisk overgang for helsetjenesten i nord.