logo

Velkommen til Helse Nord IKT

En mann og en kvinne som står foran en vegg av skjermer

Vil du jobbe med betydningsfull IKT?

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-foretak, og hos oss er du med på å forbedre livskvalitet og redde liv. Hver dag jobber vi med å drifte og utvikle fremtidsrettede og effektive IKT-løsninger for sykehusene i landsdelen. Vi trenger stadig flere gode folk til å ivareta en rekke større oppgaver vi gjør på oppdrag for sykehusene i nord. Derfor har vi nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
Se oversikt over ledige stillinger i Helse Nord IKT
En mann og en kvinne som sitter ved et skrivebord med en datamaskin

Nyheter