logo Helse Nord IKT

Prosjekter i Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange egne prosjekter og på oppdrag fra andre. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder. Prosjektene har ulike krav til kompetanse og kan omfatte både tekniske løsninger og organisasjonsutvikling.
 
I tillegg inngår ofte også anbudsprosesser og anskaffelser av nye IKT-løsninger på vegne av helseforetakene.
 
Noen av prosjektene vi har vært med på å realisere har vært store løft som har krevd stor kapasitet og høy IKT-kompetanse. Store og komplekse utviklingsløp krever tett og god samhandling mellom klinikerne på sykehusene og våre folk. 
 

Her er noen av prosjektene våre:

    Sist oppdatert 20.01.2023