logo

Styret i Helse Nord IKT

Styret i Helse Nord IKT skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse Nord RHF. Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og styredokumenter legges ut omtrent en uke før møtet.

Kjersti Marie Lauritzen, styreleder

Har sittet i styret siden Helse Nord IKT ble etablert som et eget helseforetak 1. januar 2017 og ble oppnevnt som styreleder i 2019.

Kjersti Lauritzen har IT-teknologiutdanning fra Universitet i Trondheim, i tillegg til en master fra BI i innovasjon, strategi og ledelse.

Lauritzen har bakgrunn fra lederroller i flere teknologibedrifter som Siemens, Matiq, Star Information System og Altinn. Hun har styreerfaring fra blant annet GTravel Tvete, Sit Geovarme, Parkbygger og Røverdaling Parkering.

Kjersti Lauritzen bor i Trondheim. 

Erik M. Hansen, nestleder

Han har sittet i styret siden 2020. Erik M. Hansen er utdannet Cand. Scient. Informatikk ved Universitetet i Bergen. Han jobber i dag som direktør for e-helse i Helse Vest RHF. Hansen har styreerfaring fra Nasjonal IKT HF og Felles kommunal journal interim AS, i tillegg til å ha erfaring som leder og medlem av en rekke regionale, inter-regionale og nasjonale programstyrer og styringsgrupper innenfor e-helse og IKT. Han er bosatt i Bergen. 

Hanne Mathilde Frøyshov, styremedlem

Styremedlem siden 2019. Frøyshov er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har spesialistutdanning i indremedisin og geriatri fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun jobber som medisinsk direktør i Helgelandssykehuset. Frøyshov har sittet i styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Troms legeforening og Overlegeforeningen. Hanne Frøyshov bor i Harstad. 

Trude Slettli, styremedlem

Trude Slettli har sittet i styret siden 2019. Hun er utdannet siviløkonom fra Concordia University, og jobber i dag som CFO i Aiit AS. Slettli har erfaring fra en rekke styreverv i blant annet SpareBank 1 Nord-Norge, UiT – Norges arktiske universitet, 2tal AS, flere datterselskaper i Macks Ølbryggeri AS og datterselskaper i Nergård. Hun er bosatt i Tromsø. 

Dag Johansen, styremedlem

Dag Johansen har sittet i styret siden 2022.  Han er professor ved Institutt for Informatikk, UiT - Norges Arktiske Universitet og bor i Tromsø. Han forsker på storskala distribuerte system med fokus på sikkerhet, feiltoleranse og effektivitet, og han arbeider tverrfaglig med prosjekter innen medisin, idrettsvitenskap, rettsvitenskap og bærekraftig fiskeriforvaltning.  Johansen har vært involvert i flere oppstartsbedrifter og har vært gjesteprofessor ved Cornell University, USA i fire sabbatsperioder.  Han er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Jan-Magnar Kirkerud, styremedlem

Han har sittet i styret siden 2019. Jan-Magnar Kirkerud har ingeniørutdanning i elektronikk fra Narvik Ingeniørhøgskole, i tillegg til en MBA i helseledelse fra Nord Universitet. Han jobber som seniorrådgiver i avdeling for Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT. Kirkerud har også styreerfaring fra Narvik Boligbyggerlag, og bor i Narvik. 

Silvia Reinholdtsen, styremedlem

Styremedlem fra 2023. Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Tromsø, og har en bachelorgrad i organisasjons- og ledelsesfag fra UiT – Norges arktiske universitet. Hun har blant annet jobbet med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ved UNN, og vært klinikkleder ved den private helsetjenesten OCH Ortopedi AS​​​. Reinholdtsen jobber som seniorrådgiver i stab i Helse Nord IKT, og har ansvar for kompetanse- og lederutvikling. Hun bor i Tromsø.​

 

Dan Sølvfester Andersen, styremedlem

Dan Sølvfester Andersen er nyvalgt ansattrepresentant fra 2023, men har også vært vara fra 2021. Han har en 3-årig utdanning fra Høgskolen i Alta med fokus på systemutvikling. Har siden 2014 hatt arbeidssted i Hammerfest, hvor han er seniorkonsulent i avdeling for applikasjonstjenester. Han kom til Helse Nord IKT fra Finnmarkssykehuset, hvor han ble ansatt i 2003. Har tidligere erfaring fra styrearbeid fra blant annet NITO Bedriftsgruppe, Fagforbundet, Coop, Hammerfest Skiklubb og Kvalsund Arctic Runners, i tillegg også fra kommunestyret i Hammerfest samt styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest kommune.

Saksdokumenter avholdte styremøter 

Styresak 045-2023 Godkjenning av innkalling og agenda.pdf

Styresak 046-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2023.pdf

Styresak 046-2023 vedlegg 1 - Utkast til protokoll fra styremøte HN IKT 1. juni 2023.pdf

Styresak 047-2023 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. juni 2023.pdf

Styresak 047-2023 vedlegg 1 - Utkast til protokoll fra ekstraordinært styremøte HN IKT 26. juni 2023.pdf

Styresak 048-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte - styrebehandling via epost 18. august 2023.pdf

Styresak 048-2023 vedlegg 1 - Utkast til protokoll - styrebehandling via epost 18.08.2023.pdf

Styresak 049-2023 Orienteringssaker.pdf

Styresak 049-2023 vedlegg 1 - Restanseliste styret HN IKT.pdf

Styresak 050-2023 Virksomhetsrapport pr. 31. juli 2023.pdf

Styresak 050-2023 vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr.31.juli 2023.pdf

Styresak 051-2023 Tertialrapport 2. tertial 2023 - Helse Nord IKT HF.pdf

Styresak 051-2023 vedlegg 1 - Tertialrapport T2 2023 HN IKT.pdf

Styresak 052-2023 Trusselvurdering 2023, gjennomgang.pdf

Styresak 052-2023 vedlegg 1 - Trusselvurdering 2023 - Angrepsvektorer.pdf

Styresak 052-2023 vedlegg 2 - Trusselvurdering 2023 - Metodikk.pdf

Styresak 052-2023 vedlegg 3 - trusselvurdering-2023.pdf

Styresak 053-2023 Oppdatert status langsiktig økonomiplan 2023-2027.pdf

Styresak 054-2023 Ledelsens gjennomgang 2022 saksframlegg.pdf

Styresak 054-2023 vedlegg 1 - Ledelsens gjennomgang 2022.pdf

Styresak 054-2023 vedlegg 2 - Saksunderlag status informasjonssikkerhet.pdf

Styresak 054-2023 vedlegg 3 - Presentasjon status informasjonssikkerhet.pdf

Styresak 056-2023 Funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKT-systemer.pdf

Styresak 056-2023 vedlegg 1 - Foretaksmøte Helse Nord IKT HF - protokoll.pdf

Styresak 057-2023 Møteplan for styret i Helse Nord IKT HF 2024.pdf

Styresak 057-2023 vedlegg 1 - Overordnet årsplan for styret 2024.pdf

Styresak 058-2023 Evaluering av administrerende direktør, Helse Nord IKT - 2023.pdf

 

 

 

 

Kommende møter

Sist oppdatert 18.04.2023