logo

Organisering

Helse Nord IKT ble organisert som et helseforetak fra januar 2017.  

Organisasjonskart Helse Nord IKT

 

Helse Nord IKT eies av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF. 

Helse Nord består av totalt seks helseforetak: Fire sykehus, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.  ​

​​​Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Sykehusapotek Nord​

Sist oppdatert 20.01.2023