logo Helse Nord IKT

Organisering

Helse Nord IKT ble organisert som et helseforetak fra januar 2017.  

Organisasjonskart - Helse Nord IKT HF.pdf

 

Helse Nord IKT eies av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF. 

Helse Nord består av totalt seks helseforetak: Fire sykehus, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.  ​

​​​Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Sykehusapotek Nord​

Sist oppdatert 09.01.2024