logo Helse Nord IKT
En kvinne som har på seg hodetelefoner og sitter ved en datamaskin

Om oss

​Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark.

Vi er rundt 490 medarbeidere fordelt på 11 arbeidssteder, hvorav Tromsø er hovedkontoret.

Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene og helseforetakene i Helse Nord. Det betyr at vi betjener 19 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka. 

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene. 

Vi skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. 

Sist oppdatert 03.07.2024