logo Helse Nord IKT

Startet som lærling – nå jobber han med morgendagens digitale løsninger

Lærlingetida til Jan-Inge Johannessen (39) har ført til en over 20 år lang karriere i Helse Nord IKT. Nå er førsteårslærling Elias Johan Seljehaug (18) i ferd med å følge i fotsporene hans. 

Publisert 10.02.2023
Sist oppdatert 06.02.2024
Jan-Inge Johannessen står foran Nordlandssykehuset i Bodø
​- Det første halve året som lærling i Helse Nord IKT har absolutt svart til forventningene, forteller Elias Johan Seljehaug.
 
Han er førsteårslærling som IT-driftstekniker i Helse Nord IKT. Her har han arbeidssted på Nordlandssykehuset i Bodø, hvor han hver dag hjelper sykehusansatte med små og store dataproblemer.
 
Elias Johan Seljehaug sitter foran PCen

Elias Johan Seljehaug er godt i gang med lærlingetida si i Helse Nord IKT, og stortrives.

- Dagene er veldig varierte. Jeg er mye ute og møter det vi kaller brukerne våre her ute på sykehuset, og bistår med alt fra å bytte ut skjermer, hjelpe til med skrivere som ikke fungerer og andre driftsoppgaver, til andre større prosjekter som vi jobber med over tid. 
 

Mange mulighete​​​r på samme arbeidsplass

Omtrent det samme var hverdagen til Jan-Inge Johannessen da han var lærling i IT-avdelinga på Nordlandssykehuset i 2002.  
 
- Det var på en måte forløperen til Helse Nord IKT, og jeg hadde aldri hørt om eller tenkt på at det fantes en IT-avdeling på Nordlandssykehuset. Jeg visste med andre ord ikke så veldig mye om hva jeg gikk til da jeg startet som lærling, men jeg skjønte raskt at dette var noe for meg, forteller Jan-Inge Johannessen.
 
Han fullførte lærlingetida si ved Nordlandssykehuset, og jobber i dag i Helse Nord IKT. Helse Nord IKT er i dag Nord-Norges største IT-bedrift, med over 400 ansatte.
 
Forenklet forklart ble IT-avdelingene på sykehuset en del av Helse Nord IKT da dette ble et eget foretak i 2006. 
 
- En av de største fordelene ved å være lærling i Helse Nord IKT er at foretaket er så stort at man har muligheter til å gjøre mange ulike ting, så lenge man er våken og gjør en god jobb. Det kan hele veien peke seg ut muligheter både internt og andre steder, og kanskje vil man ut og studere mer før man kommer tilbake hit og arbeide videre, sier han.
 
Jan-Inge Johannessen foran selvinnsjekkinggsautomaten i resepsjonsområdet på Nordlandssykehuset

Selvinnsjekksautomatene på Nordlandssykehuset er en av mange nye tjenester Jan-Inge Johannessen har vært med på å jobbe med.

Jobber med framtidas digi​tale helsevesen

I dag jobber Jan-Inge som løsningsdesigner. Det vil si at han jobber med å planlegge nye tjenester som etterspørres av sykehusene i Nord-Norge. Før dette har han jobbet blant annet med servere, webtjenester og andre kliniske systemer. 
 
- Jeg har opparbeidet meg en ganske bred bakgrunn, noe som er en stor fordel i jobben som løsningsdesigner. Det er nyttig å kjenne til hvordan Helse Nord er bygd opp og fungerer, og systemene som brukes her. 
 
Selv om man jobber aller tettest med egne kolleger i Helse Nord IKT, kjenner både Elias og Jan-Inge på at de spiller en viktig rolle for leger, sykepleiere og alle de andre som jobber på sykehusene i landsdelen.
 
- Det er litt ekstra spesielt å jobbe med IKT innen helse, fordi det du arbeider med kan være livskritisk og livreddende. Vi har et sterkt pasientfokus, noe som gir jobben en ekstra dimensjon og mer mening. Det er artig å jobbe med noe som faktisk betyr noe, sier Jan-Inge.
 

Kolleger i hele Nord-No​​rge

Både Elias og Jan-Inge trekker frem gode kolleger som en viktig årsak til at de trives så godt i Helse Nord IKT.
 
- De jeg jobber med er veldig flinke til å gi meg opplæring, og jeg trenger ikke være redd for å spørre om jeg lurer på noe. Det er et trygt og godt arbeidsmiljø her, sier Elias.
 
Han har mest kontakt med de fem kollegene som han jobber tettest med i sin avdeling, men rundt omkring i hele Nord-Norge har han rundt 400 andre kolleger. Også disse er tilgjengelige for å svare på spørsmål eller bidra der det trengs. 
 
- Jeg kan ikke forestille meg en mer interessant plass å jobbe enn her. Selv etter 21 år føler jeg ikke at jeg har rundet Helse Nord IKT. Vi blir bare større og større, får flere og nye oppgaver og det satser hardt på teknologi i helsevesenet fremover. Dessuten er dette en trygg plass å være, sier Jan-Inge Johannessen. 


Elias Johan Seljehaug sitter foran Nordlandssykehuset

Å jobbe på et sykehus gjør datajobben ekstra interessant , synes Elias Johan Seljehaug.

​​