logo Helse Nord IKT

Mobil digital klinisk arbeidsflyt

Modernisering av infrastrukturen medfører at Helse Nord IKT har en solid grunnplattform å bygge nye tjenester og løsninger på for helseforetakene i regionen.

illustrasjon av mobilt arbeid på sykehus, hender som holder et nettbrett i sykehusomgivelser

Foto: Adobe Stock, C Malambo/peopleimages.com

I perioden fra 2012 frem til 2018 er det gjennomført en omfattende modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Nord. Med bakgrunn i strategi om etablering av regionale fellesløsninger er det bygget regionale datasentre i Tromsø hvor det er etablert en privat skyløsning (sentralt kjøremiljø).

Modernisering av infrastrukturen medfører at Helse Nord IKT nå har en solid grunnplattform å bygge nye tjenester og løsninger på for helseforetakene i regionen.

Gjennom regionale kliniske prosjekter er det imidlertid klart at det er behov for å bygge videre på de investeringene som er tatt. 

MoDI-programmet er ansvarlig for å gjennomføre prosjekter som og for modernisering av nettverksinfrastrukturt, etablering  og utrulling av  virtuell arbeidsflate, etablering av regional utstyrsforvaltning innføring av Microsoft 365 tjenester, samt innføring av en felles regional kommunikasjonsløsning for regionen.

Prosjektene i programmet er besluttet i ulike styresaker i Helse Nord IKT og gjennom oppdatert investeringsplan. 

Sist oppdatert 07.01.2022