logo Helse Nord IKT

Digitale innbygger- og samhandlingstjenester i nord

Prosjektet digitale innbygger- og samhandlingstjenester (DIS) i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste. Under dette prosjektet ligger også samhandlingstjenester, som dokumentdeling i kjernejournal. 

Leveranseplan for DIS-prosjektet 2021-23 er basert på Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) og målbildet i Helse Nord fra 2016 og vedtatt i styret for Helse Nord (Styresak 72-2021​). Helsepersonell skal jobbe i team rundt pasienten, utvikle tjenesten i tråd med kunnskap om hva som virker og utnytte mulighetene som teknologien gir. Pasientene skal ha mulighet til å være aktive deltakere i helsehjelpen de mottar. De skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner. Pasienter vil i større grad møte spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv. 
 
Prosjektet skal etablere digitale samhandlingsformer som egenbehandlingsplan og delt behandlingsplan, forbedre digital kommunikasjon tilpasset pasientforløpet (pasientbrev, dialog og endre time) og forbedre dagens tjenester (aldersgruppen 12-16 år). Dette forutsetter at regionen fortsetter å utvikle og ta i bruk teknisk infrastruktur, nasjonale standarder og felles grunnkomponenter. 
Prosjektet eies av Helse Nord RHF. Helse Nord IKT er en viktig leverandør i realisering av tjenestene. Prosjektet har en total kostnadsramme på 94,1 millioner kroner, og skal pågå ut 2023.
 

Følgende digitale pasienttjenester er lansert for pasientene i Helse Nord:

 • Pasientbrev på Helsenorge
 • Pasientens journaldokumenter
 • Digital tilgang til journaldokumenter uten tidsbegrensinger 
 • Covid-19 svar med varsel
 • Prøvesvar fra radiologi og patologi (internt rekvirerte)Status på henvisning inkludert viderehenvisning
 • Timeavtaler med dialog på Helsenorge (inkludert videotime) dialog
 • I 2020 moderniserte vi innsynsplattformen og la til rette for dokumentdeling med resten av helsetjenesten via kjernejournal
 

Følgende digitale tjenester er under utvik​​​​ling:

 • Pasientstyrt timebooking
 • Digitale pasienttjenester for barn og unge mellom 12 og 16 år
 • Digital dialog mellom pasient og behandler 
 • Digitalt helseopplysningsskjema
 • Digitalisering av flere av dagens papirbaserte skjema 

Sist oppdatert 12.01.2024