Telefoniløsningene i Helse Nord ivaretar en rekke kritiske funksjoner, og har høye krav til tilgjengelighet. I Helse Nord utføres produksjon og drift av telefonitjenester lokalt ved det enkelte helseforetak. Innovasjon, effektivisering og standardisering på området gjøres i dag ulikt hos de forskjellige lokasjonene i regionen.

Prosjektets mål er å utarbeide et forslag til hvordan Helse Nord kan gå fra forskjellige lokale løsninger, til én regional løsning med en felles digital arbeidsflate for kommunikasjonsteknologi.

Dette vil gjøre Helse Nord i bedre stand til å utvikle kostnadseffektive tjenester som er funksjonseffektive for pasienter, brukere og driftspersonell. Beskrevet funksjonalitet i løsningen for den digitale flaten vil være styrende for valg av teknologi på tvers i regionen, både i nybygg og eksisterende bygningsmasse.