logo Helse Nord IKT

Offentlig postjournal

Vår postjournal oppdateres fortløpende

Her finner du postjournalen: 

 

Media har adgang til å be om innsyn i alle dokumenter.

Meroffentlighet vurderes i de tilfeller der dokumentet er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens bestemmelser.​

For innsynsbegjæringer, ta kontakt på post@hnikt.no

 

Sist oppdatert 20.01.2023