logo Helse Nord IKT

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette.

Det Helse Nord IKT gjør for å oppfylle lovens krav, kan du lese i vår årlige aktsomhetsvurdering.

 

Aktsomhetsvurderinger 

Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger:  

Redegjørelse for rapporteringsåret 2022.pdf

 

Tilgang til informasjon

Ved forespørsel om informasjon skal Helse Nord IKT kunne gi informasjon uten ugrunnet opphold. Hvis saksbehandlingen tar mer enn 5 virkedager skal det sendes et foreløpig svar hvor estimert behandlingstid oppgis.

Forespørsler sendes til post@hnikt.no 

Helse Nord IKT HF plikter også å redegjøre for utførte aktsomhetsvurderinger på årlig basis. Den første redegjørelsen skal være klar for offentliggjøring senest 30.06.2023. 

Sist oppdatert 23.06.2023