logo Helse Nord IKT

Stort behov for apper i helsetjenesten

- Flere vil ha mulighet til å jobbe fra mobilen

På seksjonen Digital Arbeidsflate i Helse Nord IKT jobbes det med å tilrettelegge for at helsearbeidere kan gjøre flere arbeidsoppgaver på mobiltelefonen.

Publisert 24.07.2023
Sist oppdatert 03.01.2024
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Helsearbeidere ved UNN i Tromsø bruker iPods for å gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere. Fra venstre: Morgan Mikkelsen, Charlotte Hokland Arnesen, Nina Grande og Inga Akeren. Foto: Geir Hevnskjel Ringvold

- Slik vi er vant til at en PC er en PC fra tidligere det tror jeg vil forsvinne. Vi går rundt med kraftige mobiltelefoner i lomma som i praksis kan gjøre alt en PC er kapabel til å gjøre, sier Torstein Mellem som jobber på seksjon for Digital Arbeidsflate i Helse Nord IKT.

Torstein merker stadig vekk et ønske om at helsepersonell vil utføre arbeidsoppgavene på mobile enheter.

Jobben til Torstein og kollegaene på seksjonen Digital Arbeidsflate, er å sikre og tilgjengeliggjøre applikasjoner på en forsvarlig måte for helsearbeidere. Dette må skje i samsvar med Helse Nords systemer og rutiner. En ganske stor og viktig oppgave.

Gikk fra to til en person som kontrollerer blodoverføringer

På UNN i Tromsø har de tatt i bruk BedsideControl Mobil (BCM), en applikasjon som gjør det enklere og tryggere å kontrollere blodoverføringer (transfusjon) av blod.

Tilrettelagt av Torstein og teamet på Digital Arbeidsflate. BCM gjennomfører en ID-kontroll av pasienter som mottar blod og sikrer at riktig blod blir gitt til pasienten.

Tidligere har prosedyren for ID-kontroll ved blodtransfusjon fungert ved at pasienten selv sier navn og fødselsnummer, samtidig som pasientens identifikasjonsarmbånd kontrolleres for korrekt identitet. Denne kontrollen måtte da utføres av to personer.

Applikasjonen BCM skanner blodposene og armbåndet på pasientene og gjør kontrollen enklere for helsearbeiderne. Les om BCM i artikkelen fra Pingvinavisa.

En person som holder en enhet mot en persons hode

Foto: Geir Hevnskjel Ringvold

Trygt system: Applikasjonen BCM brukes på en iPod for å skanne pasientens armbånd og deretter blodposen med tilsvarende strekkode for å sikre at riktig blod blir gitt til pasienten.

Tilrettelegger for en enklere arbeidshverdag

Da appen BedsideController Mobil skulle innføres på UNN mottok Mellem, som var løsningsdesigner på tidspunktet, forespørselen hos Helse Nord IKT. Oppgaven gikk ut på å legge til rette for at applikasjonen kunne tas i bruk i Helse Nord.

Torstein designet, sammen med teamet sitt en løsning basert på vår regionale EMM-løsning.

- Det vi gjorde var at vi lagde et produkt som vi tilgjengeliggjorde på iPod. Disse iPodene ble innrullert i våre systemer og enhetene blokkeres for andre gjøremål enn de vi kontrollerer. Enhetene sikres slik at de er trygge for å operere i vår infrastruktur, sier Torstein.

På iPodene kan helsepersonell enklere utføre blodoverføringer ved bruk av applikasjonen BCM.

Hvis et behov oppstår og Helse Nord trenger en ny løsning, havner utfordringen gjerne hos Digital Arbeidsflate. Det kan være noe så spesifikt som en konkret app som skal tas i bruk i våre systemer eller en åpen utfordring som seksjonen må finne en løsning på.

Ønsket om en mobil arbeidshverdag

En kvinne med et nettbrett og en mann ser på en dataskjerm.

Foto: Fabian Ubeda

Kollegaer på Digital Arbeidsflate: IT-rådgiver Silje Terese Gamst og IT-konsulent Mads Åsli.

- Jeg opplever at helsepersonell synes det er lettvint og er positive til å jobbe på mobile enheter, sier Charlotte Hokland Arnesen, seksjonsleder i Laboratoriemedisin ved UNN.  

Arnesen var med på innføringen av BCM og erfarer at helsearbeidere ønsker å jobbe mer på mobile enheter, så lenge brukervennligheten tas hensyn til.

- Helse Nord utvikler seg mer og mer i retning bærbar teknologi og vi må tilrettelegge for klinikerne slik at de får de verktøyene som trengs i en effektiv og trygg arbeidshverdag, sier Silje Terese Gamst som er IT-rådgiver på Digital Arbeidsflate.

- Vi digitaliserer ikke bare papirarbeidet til helsearbeiderne, men endrer i større og større grad måten helsearbeidere jobber på, sier seksjonsleder Pål Bjarne Kristiansen på Digital Arbeidsflate.