logo Helse Nord IKT

Tjenestedesign i Helse Nord IKT

Nytt fagområde for å forstå brukerne av våre tjenester

Tjenestedesign handler om å forstå brukerne av våre tjenester best mulig. Prosjektet SIKTH bruker det for å bygge nye tjenester for kunstig intelligens.

Fabian Ubeda
Publisert 13.06.2024
En gruppe mennesker som står rundt et bord

Foto: Fabian Ubeda

Workshop i brukerbehov (fra venstre): Karl Øyvind Mikalsen, avdelingsleder (Senter for Pasientnær Kunstig Intelligens), UNN, Stine Hansen, forsker (SPKI/UNN), Geir Villy Isaksen, prosjektleder i SIKTH (HN IKT) og Vegard Høyvig, tjenestedesigner i SIKTH-prosjektet.

- Design handler om å utforme digitale tjenester og produkter sammen med brukerne, og gir størst verdi før anskaffelser eller ny-/videreutvikling, sier Michelle Hokland som er fagansvarlig for tjenestedesign i Helse Nord IKT. 

- Designere gjør et innsiktsarbeid hos relevante brukere slik at vi forstår de faktiske brukerbehovene.

I tiden fremover må vi designe, utvikle og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser og mer effektive prosesser for våre brukere. 

En kvinne med briller
Tjenestedesigner og fagansvarlig i HN IKT, Michelle Hokland.

Innsiktsarbeid for å forstå behovene 

I Helse Nord IKTs prosjekt Sikker IKT-plattform for Kunstig Intelligens og Helseforskning i Helse Nord (SIKTH), jobber en aktivt med å forstå brukerbehov gjennom bruk av tjenestedesign.

Prosjektet har laget personas og brukerreiser for å formidle hvem brukerne er, hvilke behov de har, for å bli klokere på behovene til de som benytter seg av våre tjenester.

Her er en  god vei med å etablere fremtidsrettede tjenester som skal understøtte regionens behov innenfor forskning, innovasjon og kunstig intelligens.

En person som skriver på et papir
Fra workshop i tjenestedesign arrangert av prosjektet SIKTH i Helse Nord IKT.

Hokland sier at det er mange ulike retninger innenfor design, som tjenestedesign, brukergrensesnitt (UX), interaksjonsdesign og lignende, men designmetoden er felles. 

Ansetter UX-designere

-Vi gleder oss masse til 1. september da får vi på plass to nyansatte UX-designere som vil styrke det nye fagområdet og skal bistå våre prosjekter, innovasjonsoppdrag og tjenesteområder, sier Hokland. 

Større grad av designarbeid vil bidra til at Helse Nord IKT kan levere tjenester som oppfyller brukerbehovene, også på tvers av tjenestene som tilbys. I tillegg reduserer vi risiko og øker treffsikkerheten når vi forstår brukerbehovene fra start, sier Michelle Hokland.