logo Helse Nord IKT

Flytter over 2000 servere i fart:

- Dette er imponerende

Alt gikk på skinner da tidenes største serverflytting ble gjort i Helse Nord IKT. Dette er dataverdenens svar på ekstremsport.

Publisert 12.06.2023
En gruppe menn som står foran en dør
Odd Tore Sørensen (fra venstre), Mikkel Rakkenes, Stig Coucheron og Odd Arne Pedersen er fire av flere som har jobbet med konfigurasjon i forbindelse med serverflytting.

- Det er som å kjøre en bil i 250 km/t mens det kommer en annen bil opp på siden av deg, og så skal du flytte både deg, passasjerer og bagasje over i fart. Det er, mildt sagt, litt av en jobb. 

Slik oppsummerer prosjektleder Odd Harald Bjørnstad bragden som nå blir gjennomført. I løpet av noen nattetimer i slutten av mai ble nettverkstrafikken i Helse Nord koblet over til den nye infrastrukturen. Da ble trafikken til omtrent 2.000 virtuelle servere flyttet fra et sentralt kjøremiljø til et annet. Det hele skjedde mens landsdelens sykehus var i normal drift, mellom klokka 23 og midnatt onsdag 24. mai. 

- Det å flytte 2.000  servere i fart, uten å skape vesentlige forstyrrelser, beredskap eller uforutsette hendelser er en prestasjon. At foretakene omtrent ikke merket noe gjør det enda mer imponerende, sier Bjørnstad. 
 
Rundt 85 personer i hele Helse Nord-systemet har vært involvert i migreringa over tid, mens omlag 20 personer var på jobb nattestid for å delta i den faktiske flyttinga.  

God kommunikasjon med foretakene 

Odd Tore Sørensen og Stig Coucheron er to av flere sentrale medarbeidere for at alt gikk på skinner. Odd Tore har vært med i planlegginga og forarbeidet siden prosjektet startet opp i 2021, mens Stig for alvor ble koblet på et par uker før gjennomføringa. Han har jobbet tett med de fire sykehusforetakene i Nord-Norge for å informere, involvere og forberede serverflyttinga. Dette har vært helt nødvendig for en effektiv og smertefri utføring.

Helse Nord IKT – best når det gjelder

I forkant av migreringa ble det gjort en stor planleggingsjobb. Med alle detaljer på plass, var man på forhånd trygg på at flyttinga ville gå smertefritt.

Det gjør ekstremt mye for motivasjonen å få jobbe med slike store oppgaver. Det er ikke mange som er klar over hva vi har gjort, for brukerne der ute skal jo ikke merke noe. Å bytte fra sentralt kjøremiljø 1 til sentralt kjøremiljø 2 mens sykehusene er i full produksjon er ekstremsport å gjennomføre på en god måte. Dette er unikt, og andre regioner ser til oss. Vi er på latest and greatest når det kommer til dette – vi kjører på ny og god teknologi, sier Odd Tore Sørensen.

Dette er sentralt kjøremiljø (SKM)

  • SKM er en samling av hardware-ressurser som består av servere som tilgjengeliggjør CPU (prosessor), minne, disk og nettverk til virtuelle maskiner 
  • På toppen av hardware er det installert et lag med software som gjør at deling av ressursene mellom de virtuelle maskinene er mulig.
  • SKM er kategorisert som et såkalt SDDC (software defined datacenter). Det vil si at alt av hardware-ressurser er software-definert