logo Helse Nord IKT

- Vi er godt skodd

Den årlige medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord IKT viser at vi har svært engasjerte medarbeidere. 

Cathrine Giæver, kommunikasjonssjef
Publisert 27.04.2023
Sist oppdatert 16.04.2024
HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg sammen med tre nyansatte i Helse Nord IKT

ForBedring er navnet på en omfattende årlig undersøkelse som gjennomføres blant de ansatte i alle landets helseforetak, forteller HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg.

Undersøkelsen er nylig gjennomført, og med en svarprosent på 92,6 er Helse Nord IKT blant de foretakene i landet med høyest deltagelse.

– Dette beskriver oss godt, sier Hallvard. Vi scorer høyt på engasjement, og da velger også de fleste av våre medarbeidere å benytte muligheten til å si hvordan de opplever arbeidsmiljøet hos oss.

Lettere å løse problemer som oppstår

I Helse Nord IKT er scoren på temaet engasjement 84,6. HR-rådgiver Hallvard forteller at dette er et veldig godt resultat.

– Vi er godt skodd. Det er veldig bra å ha et høyt engasjement, for da løser man de problemene som kommer, sier Hallvard. 

Engasjement virker nemlig inn på en rekke ulike prestasjoner.

­- Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelsen. Høyt jobbengasjement gir også bedre økonomisk resultat og reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil, forteller Hallvard.

Hallvard Rørnes Solborg smiler i kontorlandskapet til Helse Nord IKT

Hallvard Rørnes Solborg forteller at Helse Nord IKT har svært engasjerte medarbeidere. (Foto: Fabian Amundsen Ubeda)

Trygt å være nyansatt

HR-rådgiveren trekker også frem den høye scoren på spørsmålet Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskolleger når jeg trenger det. – En score på 90,4 på dette spørsmålet er veldig bra, og det tenker jeg er godt for nyansatte å vite.

- Jeg kjenner meg veldig godt igjen i svarene fra ForBedring 2023, sier Iselin Brustrøm, som startet i Helse Nord IKT i januar i år. – Uansett hvem jeg spør, så får jeg et hyggelig svar og hjelp til det jeg trenger. Jeg har blitt utrolig godt tatt imot, smiler Iselin.  

 

 - Helse Nord IKT er en attraktiv arbeidsplass

Hallvard Rørnes Solborg oppsummer årets ForBedring-undersøkelse på følgende vis: 

- Vi ser at Helse Nord IKT oppleves som en attraktiv arbeidsplass, med engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

- Samtidig ser vi at det er noen områder som skal få ekstra fokus fra ledelsen fremover. Vi kan, og skal, stadig bli bedre, avrunder Hallvard. ​