logo Helse Nord IKT

- Engasjerte, stolte og fornøyde medarbeidere

En fersk medarbeiderundersøkelse fra Helse Nord IKT viser til engasjerte og stolte medarbeidere.

Publisert 16.04.2024
En gruppe mennesker som står sammen
HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg

ForBedring er navnet på en omfattende årlig undersøkelse som gjennomføres blant de ansatte i alle landets helseforetak, forteller HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg.

Årets undersøkelse viser at ansatte i Helse Nord IKT er engasjerte, stolte og fornøyde av arbeidsplassen sin.

- Et høyt engasjement er et viktig utgangspunkt for at vi skal få til det vi vil. Ansatte svarer at de har engasjerende arbeidsoppgaver, skryter av arbeidsplassen og får utviklet seg, sier Solborg.

Ny rekord i deltakelse

Av potensielt 479 deltakere svarte hele 444 personer på undersøkelsen. - Det vil si en svarprosent på 92,7% som er veldig bra og ny rekord i antall svar avgitt, sier Hallvard.

Et av spørsmålene som Hallvard trekker fram er «Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskollegaer når jeg trenger det». Her svarer de ansatte med en score på 90,7, som tilsvarer at man er enige i det.

- Det er fint å se at folk tar vare på hverandre og støtter kollegaer når det trengs. I tillegg er sikkerhetsklimaet godt og vi ønsker alle å bli bedre, sier HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg.