logo Helse Nord IKT

- Det har vært en revolusjon

Takket være fremtidsrettede tanker og godt samarbeid mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord IKT, kom en helautomatisk løsning for utdeling av arbeidstøy på plass i Bodø. 

Publisert 29.03.2023
Sist oppdatert 30.03.2023
Tre ansatte i tøylageret på Nordlandssykehuset.
​Det er nå nærmere to år siden løsninga ble tatt i bruk, og prosjektleder og avdelingsleder for driftsservice Vibeke Mikalsen er strålende fornøyd. 

- Dette er en revolusjon! 

Hun har vært med hele veien, fra behovet for ny løsning meldte seg til i dag – når alt funker som det skal. 

Før: P​​lagg på avveie og manglende oversikt

Ansatte på sykehus trenger mye arbeidstøy i løpet av ei uke. Tidligere ble plaggene levert ut manuelt over disk, og skittent tøy ble levert i beholdere som sto plassert rundt om på hele sykehuset. Man hadde lite kontroll på hvor mange plagg hver enkelt ansatt hadde hentet ut og om arbeidstøyet ble levert inn igjen. En del plagg havnet på avveie, og ansatte var ikke garantert å få utlevert plagg i sin rette størrelse. 

- Vi så at noe måtte gjøres, og vi startet jakta på en løsning som kunne passe oss perfekt, forteller Mikalsen.

Etter å ha sett til andre foretak og andre land, landet man på en løsning fra Tyskland. For å kunne ta denne i bruk på Nordlandssykehuset, ble Helse Nord IKT koblet inn. Herfra jobbet blant annet løsningsdesigner Jan-Inge Johannessen med å få satt opp løsninga på en slik måte at den kunne fungere i samspill med systemene som allerede er i bruk på sykehuset.
Susanne Simonsen, Vibeke Mikalsen og Jan-Inge Johannessen

Susanne Simonsen, Vibeke Mikalsen og Jan-Inge Johannessen synes det er gledelig at det har blitt enklere for ansatte å få tak i det arbeidstøyet de trenger.

Nå: Alle får akkurat det de trenge​​r og penger er spart

Da tøyutdelinga foregikk manuelt hadde Nordlandssykehuset omtrent 50.000 plagg i sirkulasjon. Nå er man nede i omlag 20.000. Grovt regnet kan man si at det gir en besparelse på tre millioner kroner hvert eneste år – i tillegg til miljøregnskapet ved lavere forbruk av tekstiler. 

Den nye løsninga består av et fysisk tøylager, kalt byttesentral, i et eget rom på sykehuset. Ansatte skanner adgangskortet sitt på en kortleser før de får tilgang til byttesentralen. Etter å ha gått gjennom vindeldøra inn hit, kan hver enkelt plukke med seg de plaggene de trenger. I samtlige plagg er det sydd inn en liten RFID-brikke, på størrelse med en liten knapp. 

Når man har plukket med seg det man trenger av arbeidstøy, går man ut av tøylageret via en annen vindeldør. I det man går ut den siste døra sørger en RFID-scanner for å registrere hvilke plagg som er tatt ut av lageret. På den måten har man hele tiden oversikt over hvem som har hentet ut hvilke plagg, og hvor mange plagg man har tilgjengelig i de ulike variantene. 

Det er totalt 3.000 brukere av byttesentralen på Nordlandssykehuset.
En liten RFID-brikke er festet i samtlige plagg.

En liten RFID-brikke er festet i samtlige plagg.

Fornøyde bruk​​ere

Prosjekt- og avdelingsleder Mikalsen er strålende fornøyd med løsninga for tøylogistikk, som har kommet til gjennom et samarbeid med Helse Nord IKT. Rådgiver Susanne Simonsen og løsningsdesigner Jan-Inge Johannessen er to av de som har jobbet med å få den tekniske løsninga på plass.

- Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på at dette fungerer bra, særlig på dette med at det er åpent 24/7 og at man er garantert å få tak arbeidstøy i sin riktige størrelse. Dét var ikke en selvfølge før. Også de som tidligere jobbet med den manuelle utdelinga av tøy er fornøyde, og jobber ennå med det samme – selv om arbeidsoppgavene har blitt litt annerledes, forklarer Mikalsen.

For at tøylogistikkløsninga skulle realiseres, var samarbeid viktig.

- Tøylogistikk-prosjektet har vært et godt samarbeid mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord IKT, når vi har en felles forståelse er det enklere å komme frem til et godt resultat, sier Susanne Simonsen.

- Kanskje er dette kun starten på tjenester som kan automatiseres? Slike prosjekter gjør at vi blir litt bedre kjent med hverandre, vi og Helse Nord IKT, som igjen gjør det enklere å ta initiativ til nye løsninger og samarbeide enda mer fremover, sier Vibeke Mikalsen.

Slik fungerer det​:

person går inn i tøylager

Etter å ha scannet adgangskortet, går man gjennom en vindeldør og videre inn i tøylageret.

tøylager

Inne i tøylageret kan man velge akkurat de plaggene man trenger i riktig størrelse. Klærne er sortert etter type og størrelse.

vindeldører er både inn- og utgang

Etter å ha plukket med seg riktige plagg, går man ut fra tøylageret gjennom en vindeldør. Over døra henger en RFID-leser som registrerer hvilke plagg som tas ut av tøylageret og hvem som tar de ut.

containere for brukt arbeidstøy

Brukt arbeidstøy leveres til vask ved å legge de i slike containere. Også i disse er det montert RFID-lesere, som registerer hvilke plagg som leveres inn.