logo Helse Nord IKT

- Det er fint å være ny sammen med noen

Flere ganger i året arrangerer Helse Nord IKT nytilsattdager, som en del av arbeidet med å sørge for at nye medarbeidere tas godt imot.

Kine Moxness Sandnes
Publisert 11.12.2023
Fem mennesker står på en minigolfbane med køller og smiler.

Foto: Fabian Ubeda

Fra venstre: Ronny Erlandsen, Ian Ilmork, Ragnhild Edvardsen, Andre Lindrupsen og Margareth Johansen.

Å være nyansatt kan være både spennende og utfordrende. En godt tilrettelagt oppstart er derfor viktig for å trives og gjøre en god jobb.

- Vi ønsker å ta ned stresset, som mange opplever, omkring å skulle prestere fra dag én, forteller HR-rådgiver Hallvard Solborg.

Sammen med sine kolleger i Stab HR arrangerer han flere årlige nytilsattdager. Her samles medarbeidere som har hatt første arbeidsdag i Helse Nord IKT i løpet av de siste månedene. Nytilsattdagene avholdes alltid fysisk i Tromsø. På den måten kan så mange som mulig møtes ansikt til ansikt for både faglig og sosialt påfyll.

Her får nyansatte informasjon som er nyttig både for selve jobben de er ansatt for å gjøre, og for medarbeiderskapet de er en del av. På kveldstid er det et eget program med fokus på det sosiale, med middag og aktiviteter.

Enklere å forstå mer av den komplekse organisasjonen

André Lindrupsen var en av deltakerne på høstens nytilsattsager.

- Det skaper tilhørighet å treffes på denne måten. Både den geografiske og faglige spredninga blant ansatte forteller en del om organisasjonens kompleksitet, og da er det nyttig å kunne møtes, forteller han.

André er ansatt som senior IT-konsulent i nettverksseksjonen i Helse Nord IKT, og har kontorsted på Kræmer Brygge i Tromsø. De fleste ansatte i foretaket er plassert her. I tillegg har Helse Nord IKT kontorsteder over hele Nord-Norge, både i tilknytning til sykehus og frittstående kontorer.

Det er fint å kunne møte andre nyansatte og ha noen å dele tanker omkring det å være ny.
Cecilie Tronstad, nyansatt
Kvinne som spiller minigolf

Foto: Fabian Ubeda

Konsentrert nytilsatt: Cecilie Tronstad.

Også Cecilie Tronstad deltok nylig på nytilsattdager. Hun arbeider til daglig som seniorkonsulent innen kliniske systemer på lokasjonen i Mo i Rana.

- Det er fint å kunne møte andre nyansatte og ha noen å dele tanker omkring det å være ny. Å være nyansatt i Helse Nord IKT vil jeg beskrive som en opplevelse av skrekkblandet fryd. Det er mye nytt og spennende å lære. Jeg føler meg godt tatt imot, og det å få dra på egne nytilsattdager bidrar til den følelsen, sier hun.

Tre ansatte på minigolf med hver sin golfkølle.

Foto: Fabian Ubeda

Tre nytilsatte: Simen Berg Nøkleby, Tiri Ørsje Utby og Malin Simone Røyrhus Solvang-Knivsflå

Mottakelsen starter måneder før første arbeidsdag

Nytilsattdagene er bare ett av flere verktøy Helse Nord IKT tar i bruk for å sikre en god mottakelse av nye arbeidstakere, gjerne kalt onboarding.

- Onboardinga starter egentlig i det arbeidskontrakten er underskrevet. De fleste går da inn i tre måneders oppsigelsestid hos sin gjeldende arbeidsgiver, og lever på en måte i en limbo fram til de begynner hos oss. Dette kan være en sårbar og verdifull tid, der vi ønsker å være tilstede og følge opp, forklarer Solborg.

Enn mann som slår et minigolf-slag.

Foto: Fabian Ubeda

Slår et slag for nytilsattdag: HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg

Forplikter seg til mer enn lønn til riktig dato

I det en nyansatt takker ja til et jobbtilbud fra Helse Nord IKT og underskriver arbeidskontrakten, registreres hun eller han i onboardingssystemet Talmundo. Dette kan brukes av den nyansatte til å holde kontakt med Helse Nord IKT, kommende leder og å lære mer om bedriften. Arbeidsgiveren kan også bruke onboardingssystemet til å bli bedre kjent med den nyansatte, og holde kontakten fram mot første arbeidsdag.

- En god arbeidsgiver må sørge for mer enn at du får lønn til riktig dato. Vi ønsker å forplikte oss til å være god på alt som angår arbeidsmiljøet, sier HR-rådgiver Hallvard.

Hvert år gjennomfører Helse Nord en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. År etter år har ansatte i Helse Nord IKT her svart at de opplever arbeidsmiljøet som godt.

- Målet er at vi skal fortsette å oppnå gode resultater. For å få til dét, må vi fortsette å jobbe for et godt arbeidsmiljø. Det kommer ikke av seg selv, understreker Hallvard.

  • Etter en vellykket intervjurunde og bakgrunnssjekk, tar din kommende nærmeste leder kontakt med deg og tilbyr deg jobb i foretaket. Du har nå fått din kontaktperson hos oss.
  • Når arbeidskontrakten er underskrevet, registreres du i vårt onboardingssystem. Her får du informasjon om din nye arbeidsplass, og du kan enkelt holde kontakt med din kommende leder. Du kan også presentere deg selv for dine nye kolleger gjennom dette systemet.
  • Før din første arbeidsdag har du fått den informasjonen du trenger for å stille på jobb; du vet hvor kontoret er, om det er parkeringsmuligheter i nærheten eller om det er busstopp utenfor og du vet hvilket klokkeslett du skal møte opp på. Kanskje har du allerede vært innom kontoret og hilst på, før du starter opp.
  • De første dagene brukes til å bli kjent med arbeidssted og kolleger. Du kan få tildelt en egen fadder, som følger deg ekstra opp den første tiden.
  • Du får god tid til å sette deg inn i både arbeidsoppgaver og rutiner. Ingen forventer at du skal levere 100% fra første dag. I Helse Nord IKT er det lov å være ny.