logo Helse Nord IKT

E-post

Helse Nord IKT tilbyr e-post på mobil.

En person som bruker en telefon

Bestilling av e-post på mobile enheter gjøres via Helse Nord IKT sin kundeportal. 

Kundeportalen finner du på intranett. 

 

Veiledning til oppsett av e-post på mobil fås på forespørsel til brukerstøtte Helse Nord IKT.

Sist oppdatert 25.02.2022