logo Helse Nord IKT

Applikasjonstjenester

Avdeling for Applikasjonstjenester leverer tjenester som understøtter både pasientbehandling og administrative oppgaver i helseforetakene i regionen. I tillegg har avdelingen ansvar for integrasjoner og samhandlingsløsninger mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste.

Oppgaver:

 • Drive aktiv samhandling med kundene om nye løsninger
 • Ha en relasjon til kundens forvaltningsansvarlige, slik at alle systemer vedlikeholdes og utvikles
 • Videreutvikle tjenestene i samarbeid med helseforetakene, prosjekter, leverandører, e-helse direktoratet, Norsk Helsenett
 • Sørge for å forstå og videreformidle helseforetakenes behov
 • Ha oversikt over avtalte leveranser
 • Kravspesifisering, testing og produksjonssetting i tett samarbeid med brukermiljøene og funksjonell forvaltning

Avdeling for Applikasjonstjenester består av sju seksjoner:

 • Virksomhetsstøtte
 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Applikasjonsplattform
 • Administrative systemer
 • Diagnostiske systemer
 • Kliniske systemer
 • Funksjonell forvaltning (FFKS)

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Helse Nord IKT sin brukerstøtte nås på telefon 07022. Beredskapsvakt for kritiske hendelser utenfor ordinær arbeidstid, ring samme nummer: 07022

Slik finner du fram

Oppmøtested

Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø