logo Helse Nord IKT

Styremøte

Styremøte i Helse Nord IKT 29. september 2022

Passert
29.
september
2022
  1. 29. sep. 2022, 08:30 - 00:00

Tid og sted

Når

  1. 29. sep. 2022, 08:30 - 00:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Følgende saker/dokumenter er unntatt offentlighet og ikke publisert:

  • Styresak 049-2022 Fullmakter for administrerende direktør Helse Nord IKT HF m/vedlegg
  • Styresak 051-2022 Informasjonssikkerhet, orientering om status
  • Styresak 052-2022 vedlegg 1 - Orientering om status skadevare i ambulanser