God kvalitet på dagens og framtidens helsetjenester, er avhengig av gode og relevante teknologiske løsninger. For Helse Nord IKT stiller dette krav til relevante, stabile og fleksible tjenester, i tråd med endrede behov hos helseforetakene og endrede teknologiske muligheter og forutsetninger.

- Prosjektet skal bidra til å videreutvikle dagens desktop-plattform med nyere teknologi, flere funksjoner, høyere grad av sikkerhet, mer automatisering og bedre brukervennlighet, forteller prosjektleder Wiggo Finnset fra Helse Nord IKT.

Videre vil vi se på hvordan vi kan håndtere nye kunder på en effektiv og fleksibel måte, og drifte nye tjenester for helt nye kunder best mulig, sier han.