Hopp til innhold
logo

Interregional ledersamling avholdt i Tromsø

Nylig møttes ledergruppene i de fire regionale IKT-selskapene i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord IKT var arrangør. Samlingen i Tromsø skulle egentlig vært avholdt i fjor, men ble utsatt ett år på grunn av koronapandemien. 

Publisert 22.09.2021
Sist oppdatert 26.10.2021
BIlde av de fire administrerende direktørene i de regionale IKT-selskapene

Agendaen var spennende og variert. En av sakene som ble diskutert var «Den nye normalen». Hvordan blir den nye arbeidshverdagen vår fremover? Dette er en sak om opptar mange, og som det nok ikke finnes noen fasitsvar på. 

Det var imidlertid bred enighet om at den nye arbeidshverdagen åpner for større fleksibilitet for den enkelte medarbeider, men at det fortsatt er viktig med fysiske møter og tilstedeværelse i kontorlokaler. Vi må gjøre det attraktivt å komme på kontoret, og å være til stede i et fagmiljø så vel som i et godt sosialt miljø. 

Videre var informasjonssikkerhet et opplagt tema på samlingen, hvor Sykehuspartner holdt et innlegg om sitt arbeid med informasjonssikkerhet. Sykehuspartner innledet også til temaet «Ansvar- roller og oppgaver på IKT-området i regionene». Vi står ovenfor mye av de samme utfordringene og mulighetene i alle fire regioner.
 
Hemit presenterte driftskonseptet til Helseplattformen, mens Helse Vest IKT presenterte sin Utviklingsplan 3.0. Det var spennende å få innsikt i det store prosjektet som Helseplattformen er, og inspirerende å høre om hvilken retning Helse Vest IKT ønsker å utvikle virksomheten.

Samlingen ga også muligheten til å snakke om hvordan vi kan samhandle og samarbeide best mulig på tvers mellom regionene. Vi delte oss inn i grupper etter fagområder, og alle gruppene hadde konkrete forslag til hvordan vi best kan samhandle for eksempel gjennom felles løsninger og faste møtepunkter. 

Administrerende direktør i Helse Nord IKT, Oddbjørn Schei, er veldig fornøyd med samlingen. ​- Det er verdifullt å samles for å utveksle erfaringer, sier Oddbjørn Schei. – Vi har mye å vinne på et godt samarbeid mellom regionene, og jeg synes vi blir stadig bedre på det. 

Helse Nord IKT gir med dette stafettpinnen videre til Sykehuspartner, som er arrangør for samlingen i 2022. 
Fant du det du lette etter?