logo Helse Nord IKT

Ambulansene i nord rigges for framtida med raskt og trygt mobilnett

Teknologi bidrar til at ambulansene i nord kan fungere som et rom på sykehuset. Med ambulanser på nett kan man få tilgang til viktige systemer når minuttene teller. 

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 06.03.2023
Aage Danielsen i UNN og Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT kan slå fast at robust mobilt helsenett-piloten har vært en suksess
​Helse Nord IKT har i samarbeid med Norsk Helsenett (NHN) og helseforetakene i regionen implementert Robust Mobilt Helsenett (RMH).  

RMH-prosjektet er et nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT, som i nord har vært gjennomført av Helse Nord IKT på vegne av Helse Nord RHF. Med en mer robust tilgang til helsenettet vil man forbedre tilgangen til dagens og fremtidige mobile tjenester som er avhengig av oppkobling mot helsenettet.

Tryggere o​​g mer stabil nettilgang

Prosjektet startet med testing av løsningen i flere ambulansebiler knyttet til UNN og Helgelandssykehuset. Nå er testinga overstått – med svært gode resultater. 

UNNs Aage Danielsen er en av flere sentrale personer i prosjektet. Han er tilknyttet ambulansestasjonen i Lødingen, hvor han de siste åra har vært frikjøpt for å jobbe med RMH-prosjektet, i tillegg til å være fagansvarlig for lærlinger i Sør-Troms. 

- Dette prosjektet er veldig godt og forut for sin tid. Ved å etablere tjenesten robust mobilt helsenett vil blant annet ambulansene i regionene få en sikrere og mer robust tilgang til helsenettet via mobil oppkobling, og kan sende og motta data, lyd, bilder og video, forklarer Danielsen.

I dag er det kun ett verktøy i bilene som bruker RMH-nettet, men flere tjenester er på vei. 

Slipper å stoppe under utrykning​ for å sikre seg dekning

I praksis har man montert en RMH-ruter i bilene med 3 SIM-kort knyttet opp mot Telenor, Telia og Ice. Totalen utgjør en svært god nettdekning. Det kommer godt med i distriktene i Nord-Norge, hvor bebyggelsen er spredt og ikke alle nettverksleverandørene har like god dekning.
En person som holder en mobiltelefon


Med en pasient i bilen kan minutter være avgjørende for liv og død. Danielsen forteller at det enkelte steder i distriktene er så dårlig dekning at ambulansen må stoppe helt opp på vei mot sykehus for å være sikker på å få sendt over EKG-resultater, fordi man er i ferd med å bevege seg inn i et område uten dekning. Med RMH slipper man dette, og med det er verdifull tid spart i en akuttfase.

Dobbeltest​​​et med Netflix i tom bil

I tillegg til at robust mobilt helsenett er testet opp mot medisinske systemer, har man gjennomført en utradisjonell dekningstest i piloten.

- Jeg har bedt kolleger om å se en film på Netflix via nettbrettet i bilen når de er på vei tilbake til stasjonen uten pasient. Vi oppnår da en lengre kontinuerlig test av nettverket. På strekinger hvor det tidligere var stykkevis og delt dekning har vi nå med RMH fått full dekning. 

Danielsen er utdannet sykepleier, og har jobbet i ambulansen siden 2008. Før dette jobbet han i Forsvaret, før han tok sykepleierutdannelse. I tillegg er han radioamatør – en hobby han har hatt i over 40 år og som nok har vært med på å gi han den ekstra interessen for digital kommunikasjon.

De tre pilotambulansene i UNN er stasjonert i Lødingen, på Setermoen og på Senja/Berg. Etter at piloten ble rullet ut i UNN, har man også montert utstyr ambulansene i Hammerfest og Alta (Finnmarkssykehuset), og en ambulanse i Steigen (Nordlandssykehuset). Da piloten ble avsluttet i høst, sa man seg fornøyde med både bedre dekning og økt datahastighet med det nye systemet. Datahastigheten har variert mellom 20-60 mbit, noe som er akseptabelt for det utstyret som er tilkoblet.

Viktig prosjekt for ​​Helse Nord

Prosjektleder Espen Holthe fra Helse Nord IKT er godt fornøyd med at ambulansene i regionen nå blir utstyrt med en robust kommunikasjonsløsning som gir trygg, rask og effektiv tilgang til kritiske IKT-tjenester både nå og i fremtiden. 

Det gode samarbeidet med Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen er en viktig suksessfaktor for at prosjektet nå er overlevert drift, sier Holthe.