logo Helse Nord IKT

- Arbeidsmiljøet er det kjæreste vi har

En nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse viser at arbeidsmiljøet i Helse Nord IKT oppleves som svært godt. 

Publisert 29.04.2022
Sist oppdatert 23.06.2022
Bilde av Philippa Kristiansen
 - Forbedring er navnet på en omfattende årlig undersøkelse som gjennomføres blant de ansatte i alle landets helseforetak, forteller HR-rådgiver Hallvard Rørnes Solborg.
 
Målet med undersøkelsen er å skape kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhet – til det beste for både medarbeidere og pasienter. Undersøkelsen tar for seg temaer som engasjement, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, opplevd lederatferd og psykososialt arbeidsmiljø.

- Dette er de ansattes mulighet for å si noe anonymt om hvordan de opplever arbeidsmiljøet, sier Hallvard.  

Trives på jobb​

- Resultatene fra Forbedring 2022 er virkelig en gladsak for Helse Nord IKT, smiler Hallvard. - Vi har et godt resultat, og med en deltagelse på 93 prosent vet vi også at vi
Bilde av Hallvard Rørnes Solborg

Hallvard Rørnes Solborg

har et riktig resultat. 

En av påstandene medarbeiderne skal ta stilling til i undersøkelsen er; Samlet sett er jeg fornøyd med å jobbe her. Påstanden oppnådde en score på 88. Resultatene viser også at medarbeiderne synes at arbeidsoppgavene engasjerer og at de får utvikle seg gjennom jobben.  

Et annet tema medarbeiderne skal ta stilling til er Opplevd lederatferd. Også her er scoren høy, med 87 i samlet score for temaet. – Vi vet at god ledelse har stor betydning for arbeidsmiljøet, sier Hallvard.  

Har fått utvikle seg faglig til tross for pandemi

HR-sjef i Helse Nord IKT, Philippa Kristiansen, gleder seg over resultatene. – Vi legger bak oss to år med pandemi, som har påvirket arbeidshverdagen for oss alle. Det er imponerende at lederne har klart å lose sine medarbeidere trygt gjennom to år med store endringer og mye hjemmekontor, sier hun. 

- Videre er det gledelig å se at medarbeiderne våre oppgir at de til tross for smitteverntiltakene disse to årene har fått utviklet seg faglig. 

Faglig utvikling er et av områdene Helse Nord IKT har stort fokus på fremover. – Vi skal beholde den kompetansen vi har i dag, og samtidig utvikle og endre eksisterende kompetanse. I tillegg skal vi tiltrekke oss ny kompetanse gjennom rekruttering, sier hun. 

- I tråd med at vi vokser og har som mål og ansatte over 50 personer i år, skal vi også følge nøye med på fysisk arbeidsmiljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha gode fysiske arbeidsforhold og nødvendige tilrettelegginger, sier HR-sjefen. 

- Vi kan stadig bli bedre

HR-rådgiver Hallvard viser til det store engasjement hvor 93 prosent av medarbeiderne svarte på undersøkelsen. - Den høye deltagelsen gir et utmerket utgangspunkt for å jobbe med videre oppfølging av undersøkelsen, sier han.

- Selv om vi scorer høyt på alle temaene som dekkes av undersøkelsen kan vi stadig bli bedre. En viktig del av forbedringsarbeidet vårt er at alle medarbeidere skal delta i arbeidet med å utvikle tiltaksplaner. Planene skal inneholde både forbedringstiltak og bevaringstiltak. Bevaringstiltak er også viktig fordi vi må ta vare på det som går godt. Arbeidet med tiltaksplanene er selve poenget med undersøkelsen, understreker Hallvard. 

Et godt arbeidsmiljø gir høy kvalitet i arbeidet 

Philippa Kristiansen er enig i at årets undersøkelse er et flott utgangspunkt for å bli enda bedre. – Og mens vi stadig blir bedre, gleder vi oss over at medarbeiderne våre sier at det er trygt og godt å jobbe i Helse Nord IKT. 

Philippa og Hallvard kan nesten ikke understreke nok hvor seriøst resultatet tas. - Arbeidsmiljø er det kjæreste vi har. Uten et godt arbeidsmiljø kan vi kan ikke drifte og utvikle fremtidsrettede IKT-løsninger for sykehusene i Nord-Norge.