logo Helse Nord IKT

Skal ansette over 50 personer i år

Oppdragsmengden til Helse Nord IKT øker stadig. Derfor skal foretaket også i år gjøre mange nyansettelser av dyktige folk.

Publisert 04.04.2022
Sist oppdatert 05.04.2022
Inge Lykseth, HR-seniorrådgiver og ansvarlig for rekruttering i Helse Nord IKT.
​Helse Nord IKT er allerede den største IT-bedriften i Nord-Norge, og i løpet av året skal det som tilsvarer en middels stor bedrift ansettes i foretaket. I dag jobber det over 360 personer her.

- De siste årene har det vært et betydelig trykk på rekruttering i Helse Nord IKT, og dette kommer til å fortsette også i år, forteller Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord IKT.

Mange har kanskje lagt merke til at Helse Nord IKT har figurert hyppig i ulike kanaler for stillingsutlysninger, og flere vil komme. Grunnen er altså ikke at mange har sagt opp, snarere tvert imot: Vi har behov for at enda flere skal jobbe her fremover. I løpet av 2022 er det beregnet at foretaket skal ansette mellom 50 og 60 personer.

Enklere å ​​​søke riktig jobb

Gjennom hele 2022 vil det være fire viktige datoer å merke seg dersom man er interessert i en jobb i Helse Nord IKT. Den første rekrutteringsrunden startet i januar. Neste er i starten av april. Deretter kommer runde tre i august og i november kommer siste store bolk med stillingsutlysninger. Det vil også annonseres enkelte utlysninger i mellom disse periodene.

- Når vi samler flere utlysninger på denne måten, gjør vi det enklere for potensielle kandidater å søke på riktig jobb. I flere av våre stillinger er det nyanseforskjeller som man ikke legger merke til om man kommer utenfra, og med flere ledige stillinger på én gang, kan kandidatene søke på flere stillinger gjennom én og samme søknad, forklarer Inge Lykseth, HR-seniorrådgiver og ansvarlig for rekruttering i Helse Nord IKT.

En bransje i v​ekst

Satsinga på IKT i helsevesenet, med stadig nye muligheter og krav, gjør at bransjen generelt er i vekst. For Helse Nord IKTs del vil det si at det jobbes med flere store prosjekter og nye oppgaver, på vegne av de andre helseforetakene i Helse Nord. 
Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord IKT

Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord IKT

- Helsesektoren er i stor endring, og det forventes mye av Helse Nord IKT i åra fremover. Det skal leveres mer, det skal leveres raskere, det som leveres skal være mer tilpasset og skal samtidig være sikrere, sier direktør Schei.

Tilstede i hele ​Nord-Norge

Helse Nord IKT har som oppgave å forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger.

Hovedkontoret til Helse Nord IKT er på Kræmer Brygge i Tromsø, og har i tillegg ansatte på flere mindre kontorer og 11 sykehus fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord-øst.