logo Helse Nord IKT

Sikkerhet

Informasjonssikkerhet på hjemmekontor

Digital hengelås som symbol på informasjonssikkerhet

Det er tenkelig at det vil kunne dukke opp målrettede kampanjer rettet direkte mot helsepersonell på hjemmekontor, og vi vil derfor anmode alle ansatte i regionen til å være ekstra aktsomme fremover.

  • Vær bevisst på at du er et mål. Det finnes svindlere som aktivt ønsker å lure deg.
  • Bruk litt ekstra tid på å verifisere telefonsamtaler og e-post som du får.
  • Vær ekstra oppmerksom på e-post med lenker eller vedlegg som fremstår mistenkelige.
  • Bruk offisielle kilder. Utøv kildekritikk, oppsøk heller den offisielle kilden enn å klikke på mistenkelige linker.
  • Husk at mobiltelefoner også kan infiseres av ondsinnet programvare.

Vi ønsker at dere også hjemme har like stort fokus på tilgangen på maskinen din. Selv om man stoler på familien man sitter hjemme sammen med, så er ikke nødvendigvis det nok til å hindre uhell (barn som klikker på ting som ikke skal klikkes på). Dette krever at man låser maskinen/citrix-sesjonen man har kjørende når man beveger seg bort fra maskinen.

Sist oppdatert 25.02.2022